Menu

LIGYA DIACONESCU, „NOSTALGII”-STARPRESS, EDITURA OLIMPIA, 2017

 

LIGYA DIACONESCU, „NOSTALGII”-STARPRESS, EDITURA OLIMPIA, 2017

Când în spațiul cultural românesc și nu numai, vorbim despre Ligya Diaconescu ne vin în minte în primul rând, frumoasele antologii închinate Limbii Române, trecutului patriei și peisajului românesc, antologii în limba română sau bilingve, în paginile cărora autoarea se transformă, cu drag și dăruire, într-un mijlocitor care leagă scriitorii români din țară sau din afara ei, de lumea întreagă.

Dar, ni se pare interesant să cunoaștem scriitorul, publicistul, poetul – pictor amator și din interior, adică din creațiile proprii.

Spre a ajunge la esența de a gândi și simți al creatorului, suntem îndrumați de prefața scrisă de domnul Al. Florin Țene, președintele național al Ligii Scriitorilor Români. Aici găsim schițate, chiar din primele rânduri, două trăsături ale poetei Ligya Diaconescu, pe care le vom descoperi, nu doar în poeziile acestui volum: „poetă a dealurilor subcarpatice” și „dorința de a retrăi timpurile ancestrale”.

Cu adevărat așa este!

Temele versurilor se încadrează în noul curent literar teoretizat la noi de domnul Al. Florin Țene: „Proglobmodernul promovează dreapta măsură între imobilismul esenţialist şi noutatea, care nu neagă continuitatea, ba o promovează, este în esenţă textul discursului ştiinţific al oricărui timp”..  (https://luceafarul.net/noul-curent-literar-proglobmodernul)

Astfel, temele mai importante sunt:

Patria

Familia

Trecutul nostru istoric

Limba Română

Esențializarea Eului poetic

Trecerea timpului și eternizarea omului

Axa vieții este pentru Ligya Diaconescu FAMILIA.

Figuri dragi poetei, mama, bunica, tata, constituie stâlpii existenței sale. Simțim parcă în poeziile dedicate lor, un strigăt adresat tuturor celor care trăim în acest prezent, în care contează doar prezentul: NU PUTEM SĂ-I UITĂM PE AI NOȘTRI!.

Ecoul strigătului se transmite, într-un chip special, în poemul „Ștefăniță”, scris „în memoria nepotului de soră, plecat la 20 de ani”. Versurile au incantație de descântec românesc ce vine de departe, din inflexiunile lui Bolintineanu sau Arghezi, pentru a transcende în viitor. „Părinților goi\ Plângeri printre noi\ Și mie, nepoate| Mi-ai dat semn în noapte| Că îți este bine\ În cealaltă lume\ Dumnezeu cel sfânt Te-a luat prea curând”.

De o sensibilitate extrem de profundă este și poezia „Mireasmă de părinți” care ne duce cu gândul la nemuritoarea creație a lui Adrian Păunescu „Rugă pentru părinți”. „ Mireasmă de părinți\ Simt în doruri pe drum\ Și parcă se ivesc\ într-o umbră de fum\ Îi chem și-i aștept\ Dragii noștri părinți,\ Ne mângâie-ades\ și se-așază cuminți…

Trecutul nostru istoric, este evocat cu patos, respect și admirație. (Bălcescu) Aceasta deoarece, repede înțelegem că Ligya Diaconescu nu trăiește pentru ea. Poeziile se transformă, din nou, în imperative dedicate nouă, celor care, uneori, uităm adevăratele valori ale vieții. (Îngeri cu aripi arse (în memoria tinerilor care au ars în Clubul Colectiv-2015)

Precum în viața de zi cu zi, și în poezie, descoperim un om care se dăruiește patriei sale, munților, mării, Dunării, toposuri dragi, pe care își propune să nu le uite niciodată. De o frumusețe lăuntrică ce amintește de versurile poetului Octavian Goga ni se par, în acest sens, poeziile „Noi” și ”Ce suntem noi?”, în care poeta Ligya Diaconescu transmite nostalgia după sentimentul adevărat și sincer al românismului: „Noi niciodată n-am râvnit lumina unui alt popor\ Am vrut lumină…lumină ne-am sădit!\ Am apărat seninul țării de fiecare nor\ prin luptă și prin jertfă, cu sânge clocotind”. (Noi)

Peste tot scrisul poetei plutește iubirea, o iubire curată, adâncă, ce eternizează sufletele.

„Iubirea” este un poem scris în versuri libere care curg șuvoi, urmărind fluxul emoțional al creatorului. Versuri dintr-un cuvânt, alături de altele cu o măsură de zece- unsprezece silabe, transmit multiple definiții ale iubirii: iubirea cântec; iubirea lumină; iubirea dans; iubirea vis…Figurile de stil sunt expresive, neostentative, care ies dintr-un suflet ce știe să iubească. Cele mai frumoase texte de iubire sunt închinate soțului Traian, „plecat prea devreme dintre noi”. Pentru Ligya Diaconescu iubirea care are valoare este aceea care vine din copilărie și duce la maturitate, la o eternitate obținută prin repetarea clipelor frumoase. (Eram o stea, o zi senină)

Este iubirea care transmite dorul de ființa iubită, oriunde s-ar afla aceasta. Există multe texte în volum care emană puterea dorului, multe versuri constituindu-se, din nou, în inflexiuni de descântec românesc. „Sunt suflet de om\ Spânzurat de-un pom \  În trup sănătos\ în gând găunos\ Cu-n dor răstignit\ Din iubiri pornit\ Iubiri de copii\ În noapte și zi…” ( Dor…adânc)

Cu siguranță, întregul volum creionează portretul femeii, al poetei Ligya Diaconescu, un om care se declară luptător pentru o viață curată (Nu vreau averi)

Eul liric se revarsă de foarte multe ori fără teamă în efuziuni de gânduri, idei, simțiri și trăiri. Este eul năvalnic al femeii mature care se privește, analizându-și anii, din tinerețea fugară până la maturitate. (A plâns în mine Dumnezeu; În noapte; Îmbătrânesc; Prin amintire;)

Versuri extrem de sensibile ating sufletele cititorilor lăsând să se înțeleagă faptul că viața este până la urmă un vis: „Am să rog ploaia-n dimineața vie\ când zilele se fardează cu flori de cais\ Să te cheme și-am să cânt pe claviaturile \ Razelor tinere\ Jocul nostru mirific și greu, de nestins.”  (Vis)

Nu putem trece cu vederea textele care fac referire la câteva piscuri ale ortodoxie: „Meteora”; „Omagiu părintelui Paul Octavian Stănciulescu”.

Volumul se încheie apoteotic cu poezia „Nemurirea” care cuprinde în ea contopite toate nostalgiile femeii, a româncei Ligya Diaconescu: visele din trecut, dorul iubirilor și iluziile viitorului.

O poezie despre noi toți, despre simțirile noastre, ale dorințelor și viselor noastre, o poezie despre viață și tot ceea ce înseamnă aceasta!

O poezie a nostalgiilor din fiecare suflet…

Voichița T Macovei

 

No comments

Lasă un răspuns

Ce parere aveti de noul website valcea-turism.ro?

View Results

Loading ... Loading ...