Menu

Mariana Popa / DOR DE EMINESCU

Imagini pentru MARIANA POPA BRASOV"

DOR  DE  EMINESCU

Istoria ne leagă pe toți de glia românească. De valorile ei. Azi mai mult ca oricând fiindcă este 15 ianurie, ziua de naștere o poetului nostru național, Mihai Eminescu. Darul divin al nostru, al românilor este chiar Mihai Eminescu, menit să trăiască mereu în contemporaneitate.

Țara întreagă îi păstrează vie amintirea. Prin sărbători legale, spiritul eminescian revine an de an mai puternic la 15 ianuarie-Ziua culturii naționale- și la 15 iunie-comemorarea lui. Cred că dorul de Eminescu nu este saturat doar la evenimentele acestea. Este semnificativ și relevant să ne aducem aminte și să culegem  de pe aripile timpului câteva considerații despre geniul lui Mihai Eminescu.

Titu Maiorescu(1840-1917) : „Pe cât se poate prevedea, literatura poetică română… și-a găsit în poetul Mihai Eminescu cea mai frumoasă înfăptuire până astăzi, va fi punctul de plecare pntru toată dezvoltarea viitoare a veștmântului cugetării românești.”

George Călinescu(1899-1965) a scris despre Eminescu: …„ Ape vor seca în albie și peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate și câte o stea va veșteji pe cer în depărtări, până când acest pământ să-și strângă toate sevele și să le ridice în țeava subțire a altui crin de tăria parfumurilor sale”.

Tudor Arghezi(1880-1967) scria despre marele Eminescu: A vorbi de poet este ca și cum ai striga într-o peșteră vastă.. Nu poate să ajungă vorba până la el, fără sa-i supere tăcerea. Numai graiul coardelor ar putea să povestească pe harpă și să legene, din depărtare, delicata lui singuratecă slovă…”

„Pășiți încet cu grijă tăcută, feții mei/ Să nu-i călcați nici umbra, nici florile de tei/ Cel mai chemat s-aline, din toți, și cel mai teafăr/ Și-a muiat condeiul de-a dreptul în luceafăr.”/ Inscripție pe amfora LUI.

Zoe Dumitrescu Bușulenga ( 1920-2006)  scria: „Lumina lui, a Poetului, este veșnică pentru actualitatea „marilor”, este eternă”.

Tudor Vianu:„ Miracolul eminescian a stat însă în faptul de a fi dobândit o limbă în același timp nouă și proaspătă”.

Ștefan Radu Mușat: „ Dați-i lui Eminescu ceea ce i se cuvine: neuitarea.

Întreaga lume civilizată îl respectă pe Mihai Eminescu. În afară de cele 40 de statui ale „poetului nepereche”în România, există cinci statui în Europa, în Canada-trei, în Venezuiela-una și în SUA – una. Este important că se ridică statui ale marelui nostru Eminescu și în contemporaneitate.Cu bucurie am constatat că există în unele școli proiecte denumite „Eminescu și

contemporaneitatea”. Se pare că  valorile poporului român  sunt perene.

Din fericire  spiritul lui Eminescu reînvie printr-o activitate  deosebită  în cadrul minunat al Congresului Mondial al Eminescologilor, organizat în anul 2018 la Chișinău de către acad. Mihai Cimpoi prin Academia de Științe a Moldovei. Au participat de la noi exegeți, traducători și comentatori ai operei eminesciene.

Am fost profund impresionată când am aflat că există o carte scrisă de  profesor dr. Aurel V.David cu studii revelatoare despre Mihai Eminescu.

Titlul acestei lucrări m-a emoționat puternic : „ 130 de ani de la uciderea lui Mihai Eminescu-Prima  jertfă politică pe altarul Daciei Mari”. Această dezvăluire trebuie studiată în detaliu de toți românii.

Soarta poetului național i-a fost nemiloasă și l-a smuls de tânăr  din străbaterea prin vers a istoriei noastre milenare.

Închei printr-un citat din articolul „Mândria de a fi român” semnat chiar de Eminescu în ziarul „Timpul” din16 aprilie 1878, preluat din revista „Europa și neamul românesc, sept.1881, actualmente preluat din ”ALMANAH 2020” pag.4-5,editat de „Amurg Sentimental” București: „Sămânța din care a răsărit acest popor e nobilă și poporul nu va pieri decât atunci când Românii vor uita noblețea seminței lor.”

 

Mariana Popa

 

 

No comments

Lasă un răspuns

Ce parere aveti de noul website valcea-turism.ro?

View Results

Loading ... Loading ...